میزبانی وب

لینوکس دایرکت ادمین ایران/پلن 1

حافظه 1 گیگابایت

پهنای باند 60 گیگابایت

ترافیک نیم بها

SSL رایگان

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

انتقال رايگان از ساير شركت ها

تحویل بلافاصله پس از پرداخت

امکان تغییر نسخه PHP به نسخه های مختلف
1,470,000 ریال
لینوکس دایرکت ادمین ایران/پلن 2

حافظه 2 گیگابایت

پهنای باند 100 گیگابایت

ترافیک نیم بها

SSL رایگان

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

انتقال رايگان از ساير شركت ها

تحویل بلافاصله پس از پرداخت

امکان تغییر نسخه PHP به نسخه های مختلف
2,020,000 ریال
لینوکس دایرکت ادمین ایران/پلن 3

حافظه 3 گیگابایت

پهنای باند 100 گیگابایت

ترافیک نیم بها

SSL رایگان

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

انتقال رايگان از ساير شركت ها

تحویل بلافاصله پس از پرداخت

امکان تغییر نسخه PHP به نسخه های مختلف
2,350,000 ریال
هاست لینوکس(سی پنل) ایران/پلن 1

فضا : 200 مگابایت

پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود

آپتایم بسیار بالا نزدیک به 100 %

ضد دیداس

استفاده از سرور های HP جهت افزایش پایداری.

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

سازگاری کامل با گوگل و سایر موتورهای جستجوگر
380,000 ریال
هاست لینوکس(سی پنل) ایران / پلن 2

فضا : 500 مگابایت

پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود

آپتایم بسیار بالا نزدیک به 100 %

ضد دیداس

استفاده از سرور های HP جهت افزایش پایداری.

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

سازگاری کامل با گوگل و سایر موتورهای جستجوگر
490,000 ریال
هاست لینوکس(سی پنل) ایران/پلن 3

فضا : 1000 مگابایت

پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود

آپتایم بسیار بالا نزدیک به 100 %

ضد دیداس

استفاده از سرور های HP جهت افزایش پایداری.

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

سازگاری کامل با گوگل و سایر موتورهای جستجوگر
620,000 ریال
هاست لینوکس(سی پنل) ایران/پلن 4

فضا : 2000 مگابایت

پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود

آپتایم بسیار بالا نزدیک به 100 %

ضد دیداس

استفاده از سرور های HP جهت افزایش پایداری.

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

سازگاری کامل با گوگل و سایر موتورهای جستجوگر
740,000 ریال
هاست لینوکس(سی پنل) ایران/پلن 5

فضا:3000 مگابایت

پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود

آپتایم بسیار بالا نزدیک به 100 %

ضد دیداس

استفاده از سرور های HP جهت افزایش پایداری.

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

سازگاری کامل با گوگل و سایر موتورهای جستجوگر
850,000 ریال
هاست لینوکس(سی پنل) ایران/پلن 6

فضا:5000 مگابایت

پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود

آپتایم بسیار بالا نزدیک به 100 %

ضد دیداس

استفاده از سرور های HP جهت افزایش پایداری.

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

سازگاری کامل با گوگل و سایر موتورهای جستجوگر
1,170,000 ریال
هاست لینوکس(سی پنل) ایران/پلن 7

فضا : 10000 مگابایت

پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود

آپتایم بسیار بالا نزدیک به 100 %

ضد دیداس

استفاده از سرور های HP جهت افزایش پایداری.

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

سازگاری کامل با گوگل و سایر موتورهای جستجوگر
2,330,000 ریال
هاست ویندوز ایران / پلن 1

فضا: 1000 مگابابت

پهنای باند ماهیانه: 20000 مگابایت

ضد دیداس

آپتایم 99.9٪ واقعی

ارائه SSL رایگان بدون نیاز به آی پی اختصاصی

کنترل پانل قدرتمند Plesk17 وسیستم عامل Windows Server 2016

امکانات نامحدود (Email,FTP,Domain Allias...,)

امکان استفاده از ASP.NET 1 - 2 - 3.5 - 4 - 4.6 - 4.7

پشتیبانی از Dot Net Core

بانک های اطلاعاتی MS SQL 2017 Express و MS SQL 2016 Express و MS SQL 2014 Express و MS SQL 2012 Express

بانک های اطلاعاتی MySQL 5.6 و MySQL 5.7

امکان استفاده از PHP ورژن 5.6 الی 7.3

پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter

پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC نسخه 5.2.3
7,080,000 ریال
هاست ویندوز ایران / پلن 2

فضا : 2000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه: 40000 مگابایت

ضد دیداس

آپتایم 99.9٪ واقعی

ارائه SSL رایگان بدون نیاز به آی پی اختصاصی

کنترل پانل قدرتمند Plesk17 وسیستم عامل Windows Server 2016

امکانات نامحدود (Email,FTP,Domain Allias...,)

امکان استفاده از ASP.NET 1 - 2 - 3.5 - 4 - 4.6 - 4.7

پشتیبانی از Dot Net Core

بانک های اطلاعاتی MS SQL 2017 Express و MS SQL 2016 Express و MS SQL 2014 Express و MS SQL 2012 Express

بانک های اطلاعاتی MySQL 5.6 و MySQL 5.7

امکان استفاده از PHP ورژن 5.6 الی 7.3

پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter

پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC نسخه 5.2.3
9,480,000 ریال
هاست ویندوز ایران / پلن 3

فضا: 3000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه: 80000 مگابایت

ضد دیداس

آپتایم 99.9٪ واقعی

ارائه SSL رایگان بدون نیاز به آی پی اختصاصی

کنترل پانل قدرتمند Plesk17 وسیستم عامل Windows Server 2016

امکانات نامحدود (Email,FTP,Domain Allias...,)

امکان استفاده از ASP.NET 1 - 2 - 3.5 - 4 - 4.6 - 4.7

پشتیبانی از Dot Net Core

بانک های اطلاعاتی MS SQL 2017 Express و MS SQL 2016 Express و MS SQL 2014 Express و MS SQL 2012 Express

بانک های اطلاعاتی MySQL 5.6 و MySQL 5.7

امکان استفاده از PHP ورژن 5.6 الی 7.3

پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter

پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC نسخه 5.2.3
13,060,000 ریال
هاست ویندوز ایران / پلن 4

فضا : 4000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه : 200000 مگابایت

ضد دیداس

آپتایم 99.9٪ واقعی

ارائه SSL رایگان بدون نیاز به آی پی اختصاصی

کنترل پانل قدرتمند Plesk17 وسیستم عامل Windows Server 2016

امکانات نامحدود (Email,FTP,Domain Allias...,)

امکان استفاده از ASP.NET 1 - 2 - 3.5 - 4 - 4.6 - 4.7

پشتیبانی از Dot Net Core

بانک های اطلاعاتی MS SQL 2017 Express و MS SQL 2016 Express و MS SQL 2014 Express و MS SQL 2012 Express

بانک های اطلاعاتی MySQL 5.6 و MySQL 5.7

امکان استفاده از PHP ورژن 5.6 الی 7.3

پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter

پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC نسخه 5.2.3
12,120,000 ریال
هاست ویندوز ایران / پلن 5

فضا :5000 مگابایت

پهنای باند ماهیانه : 300000

ضد دیداس

آپتایم 99.9٪ واقعی

ارائه SSL رایگان بدون نیاز به آی پی اختصاصی

کنترل پانل قدرتمند Plesk17 وسیستم عامل Windows Server 2016

امکانات نامحدود (Email,FTP,Domain Allias...,)

امکان استفاده از ASP.NET 1 - 2 - 3.5 - 4 - 4.6 - 4.7

پشتیبانی از Dot Net Core

بانک های اطلاعاتی MS SQL 2017 Express و MS SQL 2016 Express و MS SQL 2014 Express و MS SQL 2012 Express

بانک های اطلاعاتی MySQL 5.6 و MySQL 5.7

امکان استفاده از PHP ورژن 5.6 الی 7.3

پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter

پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC نسخه 5.2.3
14,300,000 ریال
هاست پربازدید / پلن 1

فضا : 10 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه : نامحدود

استفاده از سرورهای HP

استفاده از حافظه NVMe

ضد دیداس

امکان بک اپ گیری و ریستور بک آپ توسط کاربر

استفاده از وب سرور پرسرعت LiteSpeed

رم بسیار بالای سرور

استفاده از حافظه NVMe برای بک آپ گیری

آپتایم بسیار بالا نزدیک به 100 درصد

انتقال رایگان وب سایت

سی پی یو های Xeon با کارکرد موازی

شبکه قدرتمند ترکیبی (ایران و خارج) مورد علاقه گوگل

کنترل پنل سی پنل فارسی

5.4 الی 7.4 (به طور همزمان روی هر هاست)
1,500,000 ریال
هاست پربازدید / پلن 2

فضا : 20 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه : نامحدود

استفاده از سرورهای HP

استفاده از حافظه NVMe

ضد دیداس

امکان بک اپ گیری و ریستور بک آپ توسط کاربر

استفاده از وب سرور پرسرعت LiteSpeed

رم بسیار بالای سرور

استفاده از حافظه NVMe برای بک آپ گیری

آپتایم بسیار بالا نزدیک به 100 درصد

انتقال رایگان وب سایت

سی پی یو های Xeon با کارکرد موازی

شبکه قدرتمند ترکیبی (ایران و خارج) مورد علاقه گوگل

کنترل پنل سی پنل فارسی

5.4 الی 7.4 (به طور همزمان روی هر هاست)
2,750,000 ریال
هاست پربازدید / پلن 3

فضا : 30 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه : نامحدود

استفاده از سرورهای HP

استفاده از حافظه NVMe

ضد دیداس

امکان بک اپ گیری و ریستور بک آپ توسط کاربر

استفاده از وب سرور پرسرعت LiteSpeed

رم بسیار بالای سرور

استفاده از حافظه NVMe برای بک آپ گیری

آپتایم بسیار بالا نزدیک به 100 درصد

انتقال رایگان وب سایت

سی پی یو های Xeon با کارکرد موازی

شبکه قدرتمند ترکیبی (ایران و خارج) مورد علاقه گوگل

کنترل پنل سی پنل فارسی

5.4 الی 7.4 (به طور همزمان روی هر هاست)
3,510,000 ریال